Prohledejte stránku napsáním klíčového slova (ZAVŘÍT (ESC))

Skip to Content

Kvasenie

Základom je vyzreté ovocie – to sa pomocou závitovkového dopravníka privedie k mlynčeku. Tu sa ovocie mierne naruší tak, aby sa proces fermentácie resp. kvasenia uľahčil, ale zároveň sa neporušili kôstky. Následne sa čerpadlom dopraví do fermentačného tanku, kde kvasenie prebieha.

Kvasenie (“alkoholové“) je proces, pri ktorom sú cukry premenené kvasinkami na alkohol. Kvasinky majú enzýmy, ktoré túto premenu cukrov na alkohol, oxid uhličitý a teplo zaistia. Pod teplotou 10°C sa proces kvasenia zastavuje, s rastúcou teplotou sa proces kvasenia zasa zrýchľuje, no výhodnejšie je radšej kvasiť pomalšie, ideálna teplota je okolo 15°C, ktorá by mala byť stála. Alkoholické nápoje, ktoré vznikajú prirodzeným kvasením, majú obsah alkoholu asi len 14%. Na získanie vyššieho obsahu alkoholu je nutné využiť destiláciu. Niekoľkonásobnou destiláciou získame destilát (70 – 75% ), ktorý sa predtým, ako sa stočí do fliaš, musí riediť.

 • Kapacita kvasných tankov v spoločnosti R. JELÍNEK je 2,7 mil. litrov pri naplnenosti tankov na 80%.

Destilácia

Ako z kvaseného ovocia získame pálenku? Destiláciou!

Princíp je jednoduchý – pri zahrievaní dochádza k oddeleniu alkoholu od ostatných zložiek kvasu. Potom je všetko v rukách našich skúsených destilatérov, ktorí pomocou najmodernejšej techniky vyrábajú jemný a voňavý destilát.

 • Koľkokrát sa u nás páli slivovica? Trikrát. Pretože sa vďaka tomu docieli lahodná chuť a príjemná vôňa. A prečo je niektorá slivovica zlatá? Klasická slivovica je číra. No medzi našimi produktami nájdete aj krásne zlatú slivovicu. Čim to je? Zreje tri roky v dubových sudoch, vďaka čomu dostane nielen zlatú farbu, ale aj vôňu podobnú koňaku či brandy.

Start
Ohřev
Rektifikace
Deflegmace
Chlazení
Kondenzát
Odvod výpalků
1234567891011
Po kliknutí na červené pole se zobrazí animace s popisem jednotlivých fází procesu destilace.
 1. 1 Vodookružná vývěva
 2. 2 Zásobník kvasu
 3. 3 Přívod kvasu do kotle
 4. 4 Destilační kotel
 5. 5 Rektifikační kolona
 6. 6 Deflegmátor
 7. 7 Katalyzátor
 8. 8 Chladič
 9. 9 Epruveta
 10. 10 Zásobníky
 11. 11 Odvod výpalků
5 Rektifikační kolona: Ke zkoncentrování ethanolu (rektifikaci) se používá kontinuální destilace. Kolona se skládá z více destilačních stupňů nad sebou, ke koncetraci dochází při průchodu jednotlivými patry kolony. Jednotlivá patra lze dle potřeby vyřadit z provozu.
7 Katalyzátor: Zařízení obsahující měděnou výplň s velkou aktivní plochou. Je určeno ke snižování škodlivin výsledného destilátu, zvláště z peckového ovoce.
8 Chladič: Kondenzuje vycházející páru - musí dojít k úplné kondenzaci par a k potřebnému ochlazení kondenzátu. Destilát musí vytékat chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu a aromatických složkách.
9 Epruveta: umožňuje přímé měření alkoholu lihoměrem.
11 Odvod výpalků: Výpalky jsou zbytky kvasu, které zůstanou v kotli. Výpalky se vyvážejí do čistírny odpadních vod.
Dvouplášťový kotel s motorovým míchadlem je vytápěn párou. Slouží k ohřátí kvasu, aby se mohly odpařit těkavé látky. Míchání zamezuje připalování kvasu v kotli.
Pára z kotle stoupá do rektifikační kolony, kde prochází jednotlivými destilačními patry (uzavřeno musí být alespoň jedno patro, s rostoucím počtem uzavřených pater roste účinnost destilace, nastavení kotle zajišťuje obsluha). Dochází zde ke zkoncentrování ethanolu, tedy k tzv. rektifikaci. Více těkavé látky (ethanol) stoupají kolonou vzhůru, méně těkavé látky (voda) se kondenzují a padají zpět.
Po průchodu kolonou parní směs prochází deflegmátorem, kde dochází k jejímu částečnému ochlazení, a tím se opět zvyšuje koncentrace lihu.

Směs pak dále prochází katalyzátorem, který snižuje obsah škodlivin ve výsledném destilátu.
Páry jsou následně zchlazeny v chladiči - zde dochází k úplné kondenzaci a požadovanému ochlazení kondenzátu. Destilát vytéká chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu i aromatických složkách.
Kondenzát obsahuje jednotlivé frakce (úkap, jádro a dokap) - jejich správné oddělení má přímý vliv na kvalitu výsledného destilátu. Pro oddělování je hlavním kritériem senzorický profil vytékajícího destilátu - jeho chuť a vůně. Zde je nezastupitelná zkušenost destilatéra. Jádro (destilát) – se začíná jímat při 70-80% obj. alkoholu a ukončuje se při 50-40% obj. alkoholu, podíl prokapu činí asi 30% objemu kotle. Destilát prochází přes kalibrované lihové měřidlo. Úkapy a dokapy se zachycují do sběrné nádoby.
Zbytek kvasu, který zůstává v kotli, nebo-li výpalky, se odvádí pryč a následně se odváží do čistírny odpadních vod.

Egalizácia alebo aj zrenie

Radi experimentujeme a hráme sa s chuťou našich produktov, každoročne sa tak môžete stretnúť s menej tradičnými exkluzívnymi výrobkami.

Zrenie, egalizácia, stárenie alebo zušľachťovanie – rôzne môžeme nazývať ďalší výrobný krok. A to krok veľmi dôležitý – dá sa povedať, že dáva dušu destilátom. V prvej fáze dochádza k riedeniu destilátu na 42 – 50% objemových alkoholu, k riedeniu sa využíva iba špeciálne upravená voda. A následne je produkt uskladnený väčšinou v nerezových tankoch, v prípade číreho destilátu, kde zreje po dobu minimálne 1 roka. Vybrané destiláty potom putujú do dubových sudov, kde si väčšinou poležia dlhšiu dobu.

Plnenie a balenie

Posledným krokom je stáčanie destilátu do fliaš – ešte predtým sa však pomocou filtra odstránia prípadné nečistoty a výsledný destilát sa naplní do fliaš.

Stáčanie fliaš prebieha na automatizovaných linkách, kde dôjde postupne k sanitácii fľaše, k jej napusteniu destilátom, uzatvoreniu, tlače šarže, aplikácii etikety a kontrolnej pásky. To všetko pri tempe až 85 fliaš za minútu. Pri každej fľaši sa kontroluje objem destilátu, prítomnosť uzáveru a kontrolnej pásky. Naplnené a uzavreté fľaše pokračujú ďalej na dopravníku k zabaleniu do kartónov, aj túto činnosť vykonáva stroj, posledná operácia je potom kontrolné váženie kartónov a tlač čiarového kódu pre ľahkú identifikáciu v sklade. Kartónové krabice potom na dopravníku putujú do skladu, kde sú robotom skladané na palety a naskladnené do regálov.

Niektoré z našich výrobkov však aj dnes plníme a etiketujeme stále ručne – jedná sa predovšetkým o výrobky, ktoré vyrábame v menších limitovaných edíciách.

 • Ešte pred samotným plnením do fliaš dôsledne kontrolujeme pri každej výrobnej šarži senzorické i fyzikálne vlastnosti laboratórnym testom. K našim zákazníkom nepustíme nič, za čím by sme si nestáli.

to-topto-top