Prohledejte stránku napsáním klíčového slova (ZAVŘÍT (ESC))

Skip to Content

Spoznajte

našu históriu

16. storočie

Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK nadväzuje na viac ako 400-ročnú tradíciu výroby destilátov na Valašsku. Prvý písomný doklad o existencii pálenice sa nachádza v urbári vizovického panstva z roku 1585, aj keď sa vzťahuje na neskoršiu dobu (polovica 17. storočia). V tej dobe sa pálilo z pivných odpadkov, neskôr sa k nim pridalo obilie, z ktorého sa potom vyrábala žitná pálenka.

Polovica 18. storočia

Keďže sa vo Vizoviciach vďaka priaznivým klimatickým podmienkam mimoriadne darí ovocným stromom, predovšetkým slivkám, začala sa tu v polovici 18. storočia vyrábať slivovica. Najväčší rozmach výroby nastal v polovici 19. storočia, keď výroba slivovice vďaka štátnym prémiám získala na význame.

1882

Pôvodnú panskú pálenicu majiteľ Aron Eichen zveril v roku 1882 do prenájmu Jakubovi Jelínkovi, ktorý ju však nikdy nespravoval, pravdepodobne kvôli svojim aktivitám v Luhačoviciach. Vedenie pálenice zveril svojmu synovi, Zikmundovi Jelínkovi.

1891

Zikmund Jelínek využil svoju skúsenosť získanú pri vedení Eichenovej pálenice a založil si vlastnú pálenicu.

1894

Nesporný úspech súkromných páleníc donútil k činu tunajších roľníkov, ktorí po strate trhov hľadali pre svoje ovocie nový odbyt. Rozhodli sa preto založiť si nový podnik na spracovanie ovocia vrátane pálenice vo forme akciovej spoločnosti, ktorá dostala názov Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice (RAZOV).

1895

Na konci 19. storočia vzniklo vo Vizoviciach viacero významných páleníc – medzi tie najvýznamnejšie patrila Prvá vizovická pálenica Karla Singera (1895) nadväzujúca na tradíciu panskej pálenice, jej výrobky získali široké uznanie. A keďže príklady priťahujú, začali vznikať ďalšie podniky – Móric Weiss, Hába, Kalenda a ďalší. Najvýraznejší úspech však dosiahla trojica páleníc Karla Singera, Zikmunda Jelínka (neskôr Rudolfa Jelínka) a pálenica RAZOV. Táto „veľká trojka“ mala najväčší význam pre ďalší rozvoj páleníc vo Vizoviciach.

1919

Šesťdesiatročný zakladateľ firmy odišiel v roku 1919 na odpočinok a svoju firmu prenechal synom Rudolfovi a Vladimírovi, ktorí jej dali názov „Zikmunda Jelínka synové“.

1921

Už čoskoro po prevzatí firmy mladými synmi sa ukázalo, že rozhodnutie bolo prezieravé. Bratia v roku 1921 kúpili Roľnícky závod ovocinársky (RAZOV), ktorý mal zo všetkých miestnych páleníc najvýhodnejšiu lokalitu a firme sa tak otvorila cesta rýchlejšieho rozvoja.

1926

Medzi bratmi panovali rozpory ako viesť a rozvíjať firmu, preto sa ich cesty v roku 1926 rozišli a bratia v podnikaní pokračovali každý sám. Rudolf Jelínek zostal na Razove a firme dal svoje meno, Vladimír pokračoval na pôvodnom mieste pod pôvodným názvom.

1934

Rudolf Jelínek aj kvôli svojmu židovskému pôvodu zahájil v 30. rokoch výrobu kóšer destilátov. Po ukončení prohibície v USA sa mu v roku 1934 podarilo úspešne exportovať prvé kóšer výrobky do zámoria, čo bolo základom jeho zahraničného obchodného úspechu až do roku 1939, kedy sa začala 2. svetová vojna.

1939

Jelínkova rodina bola židovského pôvodu a preto ich postihol krutý osud. Takmer všetci členovia rodiny bolo zavraždení v koncentračných táboroch. Prežili len synovia Rudolfa, Zdeněk a Jiří. Vo vojnovom období došlo k arizácii pálenice a firma bola pod nútenou správou až do roku 1945.

1945

Obidvaja bratia sa po vojne ujali riadenia firmy, bohužiaľ Zdeněk už v roku 1946 zomrel v dôsledku vojnových útrap. Mladšiemu Jiřímu sa podarilo nadviazať na predvojnové úspechy.

1948

Dňa 28. apríla 1948 bol Jelínkov podnik znárodnený. Jiří Jelínek odchádza s rodinou do exilu a výroba bola začlenená do národného podniku Moravské lihovary a octárny Brno, neskôr sa stáva súčasťou podniku Slovácké konzervárny. Aj pod hlavičkou národného podniku pokračuje výroba vysoko kvalitných destilátov určených predovšetkým na export. Udržanie zahraničných obchodných vzťahov bolo možné len vďaka zachovaniu značky RUDOLF JELÍNEK, ktorá mala doma i vo svete dobré meno.

1989

„Valašsko-slovácké pálenice a konservárny “ sa menia na samostatný štátny podnik RUDOLF JELÍNEK.

1994

Pre spoločnosť hektické a zložité obdobie – neustálené vlastnícke vzťahy viedli k úpadku firmy.

1998

Koncom tohto roku vstupuje do podniku nová skupina akcionárov na čele s Pavlom Dvořáčkom. Firmu nielen zachránili, ale aj obrátili negatívny ekonomický trend, čo sa prejavilo v hospodárskych výsledkoch hneď v ďalšom roku.

2003

Dôležitý míľnik v histórii spoločnosti – nakupujeme prvé pozemky a zakladáme na nich slivkové sady. Prvý zber v nich prebehol v roku 2008 a dal vzniknúť prvej limitovanej edícii Vizovickej slivovice. Viac informácii o sadoch nájdete tu.

2004

Veľkou investíciou bola realizácia Distillery Landu, návštevníckej prehliadkovej trasy po areáli podniku, ktorá umožňuje nahliadnuť pod pokrývku výroby destilátov. Predpokladom realizácie bola rozsiahla úprava areálu a budov, ktorá sa z časti uskutočnila vďaka prostriedkom z fondov Európskej únie v rámci projektu SAPARD.

2010

K založeniu skupiny R.JELINEK Group sme sa rozhodli kvôli ďalším možnostiam rozvoja a podpory našej medzinárodnej činnosti. Spoločnosť zastrešuje investície RUDOLF JELÍNEK po celom svete. Dnes do skupiny R.JELINEK GROUP patria tieto spoločnosti :
RUDOLF JELÍNEK a.s.
R.JELINEK L.A.-S.A. (Chile)
VINPROM-TROYAN AD (Bulharsko)
R.JELINEK USA, LLC. (USA)
RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. (Slovensko)
Milan Metelka a.s.
SEMI Trade LLC (Rusko)
Dnes patrí naša spoločnosť k najväčším výrobcom ovocných destilátov na svete.

2020

Vo februári 2020 sme pre Vás otvorili ojedinelé Múzeum slivovice. V jeho priestoroch sa zoznámite úplne unikátnou formou, prostredníctvom virtuálnej reality, s históriou a výrobou ovocných destilátov na Valašsku. V predajni nájdete kompletné portfólio našej spoločnosti, alebo si môžete vybraný destilát vychutnať priamo na mieste pri degustačnom bare. Príďte si po ZÁŽITOK S VÔŇOU SLIVOVICE!

to-topto-top