Prohledejte stránku napsáním klíčového slova (ZAVŘÍT (ESC))

Skip to Content

Náš príbeh

SPOZNAJTE NÁŠ PRÍBEH

Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK nadväzuje na viac ako 400-ročnú tradíciu výroby destilátov na Valašsku.

História

Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK nadväzuje na viac ako 400-ročnú tradíciu výroby destilátov na Valašsku. Prvý písomný doklad o existencii pálenice sa nachádza v urbári vizovického panstva z roku 1585, aj keď sa vzťahuje na neskoršiu dobu (polovica 17. storočia). V tej dobe sa pálilo z pivných odpadkov, neskôr sa k nim pridalo obilie, z ktorého sa potom vyrábala žitná pálenka.

Keďže sa vo Vizoviciach vďaka priaznivým klimatickým podmienkam mimoriadne darí ovocným stromom, predovšetkým slivkám, začala sa tu v polovici 18. storočia vyrábať slivovica. Najväčší rozmach výroby nastal v polovici 19. storočia, keď výroba slivovice vďaka štátnym prémiám získala na význame. Do tohto obdobia sa datuje aj vznik spoločnosti RUDOLF JELÍNEK. Prejdite si postupne, ako to všetko začalo.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Sady

Rozširovanie ovocných sadov – to je náš strategický zámer a naša srdcová záležitosť. Starostlivý výber ovocia a následné spracovanie surovín tradičným spôsobom na moderných zariadeniach, to je naša základná filozofia.

Dlhodobým zámerom je vlastniť v Českej republike zhruba 200 ha vlastnej výsadby v troch produkčných lokalitách – dnes už vlastníme 188 ha sadov. Pestovaniu ovocia sa venujú aj naše zahraničné spoločnosti patriace do skupiny R.JELINEK GROUP. Vďaka páleniu z vlastného ovocia získavame väčšiu kontrolu nad kvalitou vstupných surovín a naši zákazníci sa tak môžu spoľahnúť na stabilne výbornú chuť a jemnosť výsledného destilátu.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Naše sady nevnímame len ako zdroj surovín, ale aj ako dôležitý krajinotvorný prvok. Pred sto rokmi rástlo vo Vizoviciach viac než 70 000 ovocných stromov, no na začiatku 21. storočia je to už len zlomok tohto množstva. Stromy majú tiež významný ekologický aspekt – pomáhajú zmierniť stratu povrchových i podzemných vôd. Výsadba stromov tak napomáha zmierniť dopady súčasných klimatických zmien.

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroba

Každý destilát má svoj príbeh a ten začína v našich slnkom zaliatych sadoch, pokračuje presne stanoveným výrobným procesom a končí až na vašom stole. Prečítajte si, ako slivky, hrušky, či marhule meníme na pravý ovocný destilát RUDOLF JELÍNEK. Poctivo, s láskou a podľa tradičných postupov, ktoré si odovzdávame z generácie na generáciu. V každej fľaške je kus nášho srdca.

Tajomstvo výroby kvalitných destilátov výnimočnej chuti spočíva v nadviazaní na dlhodobú tradíciu a skúsenosti miestnych destilatérov v spojení s modernou technológiou.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

O spoločnosti

Naša spoločnosť sa opiera o dlhú históriu a je neoddeliteľnou súčasťou valašského regiónu, naše výrobky sú typickým regionálnym produktom, ktorý tento kraj preslávil ďaleko za hranicami našej krajiny.

Vnímame našu spoločenskú a historickú zodpovednosť a staviame našu spoločnosť na pevných základoch.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Spolok priateľov Jelínkovej slivovice

Tradícia a atmosféra pálenia má krásnu podstatu: stretávanie sa, ochutnávanie a posúvanie si skúseností. Láska k ovociu, ovocným destilátom a úcta k tradícii pálenia na Valašsku nás viedli k založeniu Spolku priateľov Jelínkovej slivovice.

Zakladajúci členovia Spolku si stanovili jeden základný ciel. Šíriť a rozvíjať dobré meno Jelínkovej slivovice ako súčasť národnej histórie. Členovia spolku sa každoročne stretávajú na tradičnom Jelínkovom vizovickom košte a na Pravej valašskej zabíjačke.

V súčasnej dobe je Spolok priateľov Jelínkovej slivovice naplnený, v prípade záujmu o zaradenie na čakaciu listinu nás kontaktujte na spolek@rjelinek.cz, ďakujeme.

STANOVY SPOLKU

Aktuality nášho spolku

Buďte s nami v obraze. V našom spolku je toho vždy veľa nového.
ĎALŠIE PRÍSPEVKY

Trnkoviny

Čo sa u nás práve deje, si môžete prečítať v Trnkovinách – tieto špeciálne noviny vydávame dvakrát ročne.

Aktuálne číslo občasníka

PREČÍTAŤ
UKÁZAŤ VŠETKY ČÍSLA OBČASNÍKA
to-topto-top