Prichádza jar a s ňou aj oslavy Veľkej noci. Pripravte sa na tradičné sviatky nielen výzdobou, pleteným korbáčom či baránkom. Chýbať by totiž nemala ani slivovica.

V spolupráci s európskou organizáciou spiritsEUROPE, spustilo FÓRUM PSR SLOVENSKO kvíz PIJETE S ROZUMOM?, ktorý preveruje znalosti o zodpovednej konzumácii alkoholu.

„Vysvetľovanie a vyvracanie mýtov má podľa nás väčší účinok, ako striktné zákazy – tie už na dospelých neplatia. Chceme preto hovoriť o jeho zodpovednej konzumácii a o tom, že alkohol je len jeden, nech už je v akejkoľvek forme.“ – Tomáš Huba z Fóra Pi s rozumom.

Občianske združenie Fórum Pi s rozumom SLOVENSKO je nekomerčné združenie, kterého cieľom je zamedzenie negatívnych následkov pitia alkoholu a šírenie osvety spojenej s neprimeraným požívaním alkoholických výrobkov. Členovia sa zaviazali k podpore distribúcie informácií nielen v predaji, ale aj v marketingových činnostiach. FÓRUM PSR SLOVENSKO je súčasťou nadnárodnej organizácie spiritsEUROPE, ktorá združuje 34 národných asociácií a 8 najväčších medzinárodných spoločností podnikajúcích v alkoholovom priemysle.

V priebehu kvízu si nielenže osviežite znalosti spojené s bezpečnou konzumáciou alkoholických nápojov, ale po jeho dokončení tiež získate možnosť zapojiť sa do zlosovania o hodnotné ceny.